Рахунок платні місячним робітникам у господарстві Генерального секретаріату. [2] жовтня 1917 р.

Рахунок платні місячним робітникам у господарстві Генерального секретаріату. [2] жовтня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 1434, оп. 1, спр. 4, арк. 164

Leave a Comment

Перейти до вмісту