Довідка про М. Міхновського зі справ Харківського губернського жандармського управління. 1911 р.

Довідка про М. Міхновського зі справ Харківського губернського жандармського управління. 1911 р.

ЦДІАК України. Ф. 1680. Оп. 1. Спр. 253. Арк. 1

Leave a Comment

Перейти до вмісту