Бланк Київо-Печерської аптеки. 19 лютого 1919 р.

Бланк Київо-Печерської аптеки. 19 лютого 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 2200. Оп. 1. Спр. 288. Арк. 115

Leave a Comment

Перейти до вмісту