38-3866-1-228 -2

38-3866-1-228 -2

Четвертий універсал Української Центральної Ради, 9 січня 1918 р.
ЦДАВО України, ф.3866, оп.1, спр.228, арк.2

Leave a Comment