Членський квіток Української студентської громади ім. Г. Сковороди в м. Празі, 5 квітня 1924 р.

Членський квіток Української студентської громади ім. Г. Сковороди в м. Празі, 5 квітня 1924 р.

ЦДАВО України. Ф. 4410. Оп. 1. Спр. 5. Арк. 66 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту