Список співробітників Київського науково-дослідного інституту серцево-судинної хірургії, висунутих трудовим колективом та Вченою радою інституту на Державну премію УРСР за роботу «Розробка та широке впровадження у практику реконструктивних операцій на клапанах серця». 22 лютого1988 р.

Список співробітників Київського науково-дослідного інституту серцево-судинної хірургії, висунутих трудовим колективом та Вченою радою інституту на Державну премію УРСР за роботу «Розробка та широке впровадження у практику реконструктивних операцій на клапанах серця». 22 лютого1988 р.

ЦДАВО України. Ф. 4671. Оп. 2. Спр. 1400. Арк. 81

Leave a Comment

Перейти до вмісту