Пояснювальна записка Державного комітету України у справах національностей та міграції до проєкту Указ Президента України “Про Раду представників громадських меншин України” та Довідка про погодження проєкту. 31 серпня 1999 р.

Пояснювальна записка Державного комітету України у справах національностей та міграції до проєкту Указ Президента України “Про Раду представників громадських меншин України” та Довідка про погодження проєкту. 31 серпня 1999 р.

ЦДАВО України. Ф. 5233. Оп. 2. Спр. 3112. Арк. 85

Leave a Comment