Вручення Грамоти про передачу повноважень Державного центру Української Народної Республіки в екзилі владі України Миколою Плав`юком Леонідові Кравчуку. 22 серпня 1992 р. Фото з газети «Свобода» від 9 жовтня 1992 р.

Вручення Грамоти про передачу повноважень Державного центру Української Народної Республіки в екзилі владі України Миколою Плав`юком Леонідові Кравчуку. 22 серпня 1992 р. Фото з газети «Свобода» від 9 жовтня 1992 р.

ЦДАВО України. Ф. 5235. Оп. 1. Спр. 1280. Арк. 37

Leave a Comment