Про оголошення наказів військам Дієвої армії УНР щодо суворого покарання військових за реквізицію майна у населення і порушення дисципліни, та засудження П. Болбочана до смертної кари. 13 червня 1919 р.

Про оголошення наказів військам Дієвої армії УНР щодо суворого покарання військових за реквізицію майна у населення і порушення дисципліни, та засудження П. Болбочана до смертної кари. 13 червня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 538. Оп. 1. Спр. 68. Арк. 61

Leave a Comment

Перейти до вмісту