З бюлетеня Пресової служби Карпатської України про біографію А. Волошина та результати виборів до Сойму. 20 лютого 1939 р.

З бюлетеня Пресової служби Карпатської України про біографію А. Волошина та результати виборів до Сойму. 20 лютого 1939 р.

ЦДАВО України. Ф. 3575, оп. 1, спр. 19, арк. 76

Leave a Comment