Указ Президента України від 11 червня 1996 р. № 410/96 «Про Національний центр аерокосмічної освіти молоді України».

Указ Президента України від 11 червня 1996 р. № 410/96 «Про Національний центр аерокосмічної освіти молоді України».

ЦДАВО України. Ф. 5233. Оп. 2. Спр. 639. Арк. 17

Leave a Comment

Перейти до вмісту