Лист управляючого Центральної хімічної лабораторії начальнику Одеського відділення Експедиції заготівель державних паперів про заміну фарб для друкування грошових знаків вартістю 250 карбованців. 15 серпня 1918 р.

Лист управляючого Центральної хімічної лабораторії начальнику Одеського відділення Експедиції заготівель державних паперів про заміну фарб для друкування грошових знаків вартістю 250 карбованців. 15 серпня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 2199. Оп. 1. Спр. 14. Арк. 71. Російська мова

Leave a Comment