Лист Міністерства праці УНР Міністерству шляхів УНР про зміну адреси міністерства. 11 лютого 1921 р.

Лист Міністерства праці УНР Міністерству шляхів УНР про зміну адреси міністерства. 11 лютого 1921 р.

ЦДАВО України. Ф. 2537. Оп. 2. Спр. 88. Арк. 33

Leave a Comment

Перейти до вмісту