Меморандум від імені Армії УНР до урядів держав світу та до їх представників на конференції в Генуї з протестом проти участі представників УСРР в конференції. 10 березня 1922 р.

Меморандум від імені Армії УНР до урядів держав світу та до їх представників на конференції в Генуї з протестом проти участі представників УСРР в конференції. 10 березня 1922 р.

ЦДАВО України. Ф. 4465. Оп. 1. Спр. 228. Арк. 3

Leave a Comment