Повідомлення Харківського губернського жандармського управління Канцелярії харківського губернатора із відомостями про різних осіб, серед яких М. Міхновський. 1911 р.

Повідомлення Харківського губернського жандармського управління Канцелярії харківського губернатора із відомостями про різних осіб, серед яких М. Міхновський. 1911 р.

ЦДІАК України. Ф. 705. Оп. 2. Спр. 83. Арк. 3

Leave a Comment

Перейти до вмісту