39-1-22-3544-078.jpg

Лист голови Комісії Верховної Ради України з питань екологічної політики України Г. Філіпчука до голови Верховної Ради України Морозу О. щодо необхідності вирішення питання приєднання України до Бернської конвенції 1979 року про охорону дикої фауни і флори та природних місць їх перебування в Європі з питань охорони навколишнього природного середовища, що визначено Програмою перспективного розвитку заповідної справи в Україні та запрошення Ради Європи організувати короткострокове стажування представника Комісії Верховної Ради України з питань екологічної політики України. 12 квітня - 21 квітня 1995 р.
ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 3544. Арк. 78, 79.

Leave a Comment

Перейти до вмісту