Про утворення в м. Тарнові Тимчасового представницького органу при Уряді УНР. З журналу засідання Ради Народних Міністрів УНР. 14 грудня 1920 р.

Про утворення в м. Тарнові Тимчасового представницького органу при Уряді УНР. З журналу засідання Ради Народних Міністрів УНР. 14 грудня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 1065. Оп. 2. Спр. 9. Арк. 90

Leave a Comment

Перейти до вмісту