Вимогова відомість Штабу охорони при Головному Отамані військ УНР до Культурно-освітньої управи Головного управління Генерального штабу Армії УНР на отримання посібників. 25 травня 1920 р.

Вимогова відомість Штабу охорони при Головному Отамані військ УНР до Культурно-освітньої управи Головного управління Генерального штабу Армії УНР на отримання посібників. 25 травня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 1078. Оп. 2. Спр. 145. Арк. 10

Leave a Comment

Перейти до вмісту