Закон УЦР про установлення одноразового податку на телефонні апарати на території УНР. 19 грудня 1917 р.

Закон УЦР про установлення одноразового податку на телефонні апарати на території УНР. 19 грудня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 1115, оп. 1, спр. 1, арк. 173

Leave a Comment