Вітальні телеграми на ім’я Президента України з нагоди прийняття нової Конституції. 28 червня 1996 р.

Вітальні телеграми на ім'я Президента України з нагоди прийняття нової Конституції. 28 червня 1996 р.

ЦДАВО України. Ф. 5233. Оп. 2. Спр. 1035. Арк. 13

Leave a Comment

Перейти до вмісту