Рахунки Поховальної контори в Кам’янець-Подільському, виписаний Головному Отаману військ УНР за виготовлення стрічки до вінку на труну М. Воскобойнікова. 4 серпня 1919 р.

Рахунки Поховальної контори в Кам’янець-Подільському, виписаний Головному Отаману військ УНР за виготовлення стрічки до вінку на труну М. Воскобойнікова. 4 серпня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 1. Спр. 17. Арк. 96

Leave a Comment

Перейти до вмісту