Лист Київського губернського продовольчого комітету Генеральному секретарю продовольчих справ про ціни на хліб. 15 листопада 1917 р.

Лист Київського губернського продовольчого комітету Генеральному секретарю продовольчих справ про ціни на хліб. 15 листопада 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 2197, оп. 1, спр. 9, арк. 22зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту