Обіжник Міністерства шляхів УД начальникам округ про обов’язкове використання української мови у діловодстві. 3 липня 1918 р.

Обіжник Міністерства шляхів УД начальникам округ про обов'язкове використання української мови у діловодстві. 3 липня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 2200. Оп. 1. Спр. 54. Арк. 3

Leave a Comment

Перейти до вмісту