Посвідчення про смерть П. Болбочана, видане Міністерством юстиції УНР на прохання його дружини – М. Болбочан. 21 січня 1921 р.

Посвідчення про смерть П. Болбочана, видане Міністерством юстиції УНР на прохання його дружини - М. Болбочан. 21 січня 1921 р.

ЦДАВО України. Ф. 2208. Оп. 1. Спр. 193. Арк. 3

Leave a Comment

Перейти до вмісту