Лист Української студентської громади ім. Г. Сковороди в м. Празі Чесько-Українському Комітету в Чехо-Словаччині щодо питання стану викладання в Українському університеті в Празі. 7 квітня 1924 р.

Лист Української студентської громади ім. Г. Сковороди в м. Празі Чесько-Українському Комітету в Чехо-Словаччині щодо питання стану викладання в Українському університеті в Празі. 7 квітня 1924 р.

ЦДАВО України. Ф. 4410. Оп. 1. Спр. 5. Арк. 68

Leave a Comment

Перейти до вмісту