Про мобілізацію медичного персоналу. З наказу Головної управи Війська УНР. 12 червня 1919 р.

Про мобілізацію медичного персоналу. З наказу Головної управи Війська УНР. 12 червня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 538. Оп. 1. Спр. 68. Арк. 75

Leave a Comment

Перейти до вмісту