Лист Голови Директорії і Головного Отамана військ УНР С. Петлюри Генерал-інспектору Армії УНР про проведення ревізії витрачання коштів Всеукраїнською спілкою військових інвалідів Армії УНР. 27 червня 1923 р.

Лист Голови Директорії і Головного Отамана військ УНР С. Петлюри Генерал-інспектору Армії УНР про проведення ревізії витрачання коштів Всеукраїнською спілкою військових інвалідів Армії УНР. 27 червня 1923 р.

ЦДАВО України. Ф. 1604. Оп. 1. Спр. 50. Арк. 13

Leave a Comment

Перейти до вмісту