Персональний лист студента Української господарської академії в ЧСР Василя Абрамовича. 11 червня 1922 р.

Персональний лист студента Української господарської академії в ЧСР Василя Абрамовича. 11 червня 1922 р.

ЦДАВО України. Ф. 3795. Оп. 1. Спр. 621. Арк. 9

Leave a Comment

Перейти до вмісту