Депеша Представника УСРР у Польській Республіці О. Шумського Народному комісаріату закордонних справ УСРР з повідомленням про донесення колишнього генерала Української армії В. Сокири-Яхонтова щодо його розмови з Ю. Тютюнником та переходу українських військ на територію України. 31 жовтня 1921 р.

Депеша Представника УСРР у Польській Республіці О. Шумського Народному комісаріату закордонних справ УСРР з повідомленням про донесення колишнього генерала Української армії В. Сокири-Яхонтова щодо його розмови з Ю. Тютюнником та переходу українських військ на територію України. 31 жовтня 1921 р.

ЦДАВО України. Ф. 4. Оп. 1. Спр. 569. Арк. 154. Російська мова

Leave a Comment