Випис з протоколу № 79 засідання Адміністративно-фінансової комісії при РНК УСРР про проєкт постанови РНК УСРР “Про організацію при Укрцентрархіві Центрального архіву праці”. 11 листопада 1925 р.

Випис з протоколу № 79 засідання Адміністративно-фінансової комісії при РНК УСРР про проєкт постанови РНК УСРР “Про організацію при Укрцентрархіві Центрального архіву праці”. 11 листопада 1925 р.

ЦДАВО України. Ф. 14. Оп. 1. Спр. 173. Арк. 25. Завірена копія. Машинопис

Leave a Comment

Перейти до вмісту