Спостереження за побудовою бойових порядків літаків, м. Покровськ. 21 червня 1942 р.

Спостереження за побудовою бойових порядків літаків, м. Покровськ. 21 червня 1942 р.

ЦДАВО України. Ф. 4620. Оп. 2. Спр. 128. Арк. 52

Leave a Comment