Наказ Генеральної козачої ради “Вільного козацтва” до козаків України.

Наказ Генеральної козачої ради "Вільного козацтва" до козаків України.

ЦДАВО України. Ф. 811. Оп. 1. Спр. 2. Арк. 220

Leave a Comment

Перейти до вмісту