Лист Голови Комісії по вищим учбовим закладам і учбовим установам В. Вернадського до Міністра народної освіти М. Василенка щодо винесення на розгляд комісії вказаних у листі законопроєктів. 14 липня 1918 р.

Лист Голови Комісії по вищим учбовим закладам і учбовим установам В. Вернадського до Міністра народної освіти М. Василенка щодо винесення на розгляд комісії вказаних у листі законопроєктів. 14 липня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 2201. Оп. 1. Спр. 329. Арк. 5

Leave a Comment

Перейти до вмісту