Загальний перелік повстанських загонів на території України, складений Постійною комісією по боротьбі з бандитизмом при РНК УСРР. Не раніше 15 квітня 1921 р.

Загальний перелік повстанських загонів на території України, складений Постійною комісією по боротьбі з бандитизмом при РНК УСРР. Не раніше 15 квітня 1921 р.

ЦДАВО України. Ф. 3204. Оп. 2. Спр. 46. Арк. 1зв. Російська мова

Leave a Comment

Перейти до вмісту