Рапорт Начальника Штабу 1-ї Запорізької стрілецької дивізії до Командира 1-ї Запорізької стрілецької дивізії Андрія Вовка про матеріальну неспроможність святкувати 3-ю річницю Зимового походу Дієвої армії УНР на рівні 1921 р. у таборі Стржалково. 29 листопада 1922 р.

Рапорт Начальника Штабу 1-ї Запорізької стрілецької дивізії до Командира 1-ї Запорізької стрілецької дивізії Андрія Вовка про матеріальну неспроможність святкувати 3-ю річницю Зимового походу Дієвої армії УНР на рівні 1921 р. у таборі Стржалково. 29 листопада 1922 р.

ЦДАВО України. Ф. 3217. Оп. 1. Спр. 136. Арк. 76

Leave a Comment

Перейти до вмісту