Про збір коштів православними та уніатськими єпископами для дітей українських емігрантів. З протоколу зборів Комітету з розподілу жертв на дітей і хворих українських емігрантів під головуванням Міністра ісповідань УНР Івана Огієнка. 23 березня 1922 р.

Про збір коштів православними та уніатськими єпископами для дітей українських емігрантів. З протоколу зборів Комітету з розподілу жертв на дітей і хворих українських емігрантів під головуванням Міністра ісповідань УНР Івана Огієнка. 23 березня 1922 р.

ЦДАВО України. Ф. 3637. Оп. 1. Спр. 4. Арк. 11

Leave a Comment

Перейти до вмісту