Звернення Українського комітету в ЧСР по збору жертв для голодуючих в Україні до українських емігрантів про збір пожертв, розповсюдження інформації щодо кількості жертв голоду в Україні, оголошення 6 липня Днем добровільного національного посту. [1922 р.].

Звернення Українського комітету в ЧСР по збору жертв для голодуючих в Україні до українських емігрантів про збір пожертв, розповсюдження інформації щодо кількості жертв голоду в Україні, оголошення 6 липня Днем добровільного національного посту. [1922 р.].

ЦДАВО України. Ф. 3801. Оп. 1. Спр. 207. Арк. 2

Leave a Comment

Перейти до вмісту