Схеми організації більшовицького кордону в районі Шепетівки та особорганів і їх дислокація. [Червень] 1921 р.

Схеми організації більшовицького кордону в районі Шепетівки та особорганів і їх дислокація. [Червень] 1921 р.

ЦДАВО України. Ф. 2297. Оп. 1. Спр. 17а. Арк. 54

Leave a Comment

Перейти до вмісту