Про оголошення денної порції пайового хліба для старшин та козаків, який вони отримують з таборової хлібопекарні. З наказу по Групі інтернованих у таборі Щипійорно. 16 січня 1922 р.

Про оголошення денної порції пайового хліба для старшин та козаків, який вони отримують з таборової хлібопекарні. З наказу по Групі інтернованих у таборі Щипійорно. 16 січня 1922 р.

ЦДАВО України. Ф. 2439. Оп. 1. Спр. 33. Арк. 155

Leave a Comment