Інформаційні документи до доповіді члена ЦК ВКП(б), Голови Ради Народних Комісарів УРСР В. Я. Чубаря про колгоспне будівництво в Україні. 1933 р.

Інформаційні документи до доповіді члена ЦК ВКП(б), Голови Ради Народних Комісарів УРСР В. Я. Чубаря про колгоспне будівництво в Україні. 1933 р.

ЦДАВО України, ф. 4402, оп. 1, спр. 220, арк. 8

Leave a Comment

Перейти до вмісту