Брама Заборовського. Фото кін. 1920 – поч. 1930-х років.

Брама Заборовського. Фото кін. 1920 – поч. 1930-х років.

ЦДАВО України. Ф. 3956. Оп. 1. Спр. 3. Арк. 17

Leave a Comment

Перейти до вмісту