Декларація Уряду Української Народної Республіки. 25 березня 1921 р.

Декларація Уряду Української Народної Республіки. 25 березня 1921 р.

ЦДАВО України. Ф. 1092. Оп. 2. Спр. 727. Арк. 28

Leave a Comment

Перейти до вмісту