Екзаменаційний листок Олександра Андерса з російської мови. 29 лютого 1900 р.

Екзаменаційний листок Олександра Андерса з російської мови. 29 лютого 1900 р.

ЦДІАК України. Ф. 707. Оп. 234. Спр. 228. Арк. 10

Leave a Comment

Перейти до вмісту