Указ Президії Верховної Ради Української РСР № 1195-УП «Про ратифікацію Статуту Міжнародного Агентства по атомній енергії». 2 квітня 1957 р.

Указ Президії Верховної Ради Української РСР № 1195-УП «Про ратифікацію Статуту Міжнародного Агентства по атомній енергії». 2 квітня 1957 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 704. Арк. 21

Leave a Comment

Перейти до вмісту