4-1-22-3544-005.jpg

Довідка про основні результати перевірки діяльності біосферного заповідника «Асканія-Нова». 24 листопада 1994 р.
ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 3544. Арк. 2 — 5.

Leave a Comment

Перейти до вмісту