4-1-22-3544-022.jpg

Лист Комісії Верховної Ради України у питаннях екології та раціонального природокористування до Голови Верховної Ради України на доповідну записку Генеральної прокуратури України щодо зберігання, переробки і знешкодження токсичних промислових відходів та щодо прискорення подання до Верховної Ради України проєкту Закону України «Про відходи». 7 березня 1995 р.
ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 3544. Арк. 22, 23.

Leave a Comment

Перейти до вмісту