4-1-22-3544-090.jpg

Довідка Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України про екологічний стан Азовського моря. 14 червня 1995 р.
ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 3544. Арк. 88 - 93.

Leave a Comment

Перейти до вмісту