4-1-22-3552-013.jpg

Конвенція про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі (дата прийняття 19.09.1979, м. Берн, дата вступу в силу 01.06.1982). 30 січня 1996 р.
ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 3552. Арк. 6, 12 - 14.

Leave a Comment

Перейти до вмісту