4-1-22-3555-084.jpg

Ухвала Національної наукової конференції, присвяченої 150-річчю від дня народження видатного українського вченого-природодослідника Івана Верхрадського. 22-23 квітня 1996 р.
ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 3555. Арк. 81 - 87.

Leave a Comment

Перейти до вмісту