4-1-22-3569-001.jpg

Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища». 5 березня 1998 р.
ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 3569. Арк. 1, 2.

Leave a Comment

Перейти до вмісту